Dijagnostika

Posedujemo najnoviju generaciju dijagnostičkog sistema Multi-Use-Tester III ili skraćeno MUT-III, koja može čitati podatke svih vozila sa sistemom za dijagnostiku na vozilu i takođe sadrži uputstva za popravku.

Sa MUT-III dijagnostikom mogu se prilagoditi podešavanja Mitsubishi – a prema Vašim potrebama, kao na primer da se spoljašnji retrovizori zatvaraju kada zaključate vozilo, ili da se osetljivost senzora svetlosti i kiše promeni prema Vašim željama.

Velauto dijagnostika